SEGURETAT I SALUT

Oferim serveis de consultoria preventiva per tot tipus d'empreses en tots els sectors d'activitat i en especial a les Empreses i Organismes Públics que intervenen en obres de construcció i manteniment.

Saber-ne més >>

CONTROL DOCUMENTAL

Disposem d'un servei administratiu de gestió documental per al control i permisos d'accés, amb l'objectiu de facilitar el compliment de les obligacions en matèria de Coordinació d'activitats empresarials. 

Saber-ne més >>

PROTECCIÓ CIVIL

Amb els nostres tècnics acreditats els oferim serveis de redacció de PAU's de Nivells A, B y C, Plans d'Emergències, assessorament per la redacció de PAM's i PEM's i li donem suports per la seva implantació.

Saber-ne més >>

FORMACIÓ

Les nostres activitats de formació abarquen serveis per satisfer una gran varietat de clients. Oferim serveis i solucions a empreses, particulars, entitats públiques, centres de formació y centres educatius.

Saber-ne més >>

ENGINYERIA

Donem suport i solucions a promotors i enginyeries per projectes i obres en la redacció, direcció, assistència tècnica, plans de qualitat i mediambient, prevenció de riscos i coordinació de seguretat i salut. 

Saber-ne més >>

 

La nostra societat es preocupa cada vegada més pels efectes que les nostres activitats produeixen en el medi ambient. Un clar exemple és l'Eficiència Energètica, sobre la qual hi ha una àmplia normativa d'obligat compliment:

- Directiva 2002/91/CE d'Eficiència Energètica en l'Edificació.

- Llei 38/1999 de 5 de novembre d'Ordenació de l'Edificació.

- R.D. 314/2006 de 17 de març pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).

- R.D. 47/2007 de 19 de gener pel qual s'aprova el Reglament d'Instal · lacions Tèrmiques als edificis (RITE).

- R.D. 235/2013 de 5 d'abril pel qual s'aprova el Procediment bàsic per a la Certificació d'Eficiència Energètica dels edificis.

Per la realització de Certificats d'Eficiència Energètica s'ha de ser tècnic competent i estar ensinistrat en l'ús d'eines informàtiques concretes autoritzades pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (Calener i LIDER) i la Comissió Assessora per a la Certificació Energètica d'Edificis.

e-SCENTIA posa a la seva disposició personal capacitat per a la realització d'aquest tipus de tasques.

 

Aquesta normativa obliga a considerar i valorar l'Eficiència Energètica en els següents casos:

- Edificis de nova construcció.

- Edificis o parts d'edificis existents qye es venguin o lloguin a un nou arrendatari.

- Edificis o parts d'edificis en què una autoritat pública ocupi una superfície útiltotal superior a 250 m2 i que siguin habitualment freqüentats pel públic.

- Edificis o unitats de titularitat privada que siguin freqüentats pel públic amb una superfície útil total superior a 500 m2.