OPROCAT ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització del Curs que acredita als seus treballadors com a Recursos Preventius en les obres de Construcció.

El contingut del curs està establert al RD 39/1997, i adaptat als requisits del Conveni Construcció. La durada total ha estat de 60 hores, repartides en 20 presencials, i 40 distància a través de la plataforma web homologada per a la realització de la formació. El curs es realitza homologat per la Fundació Laboral de la Construcció, la qual cosa garanteix la seva validesa en qualsevol circumstància i en ell, hem alternat la formació teòrica que s’ha fet més en la part on-line amb la pràctica que vam fer a l’aula que OPROCAT té a les seves instal·lacions.

Cal destacar que els treballadors han estat molt actius i han sabut solucionar amb èxit totes les situacions plantejades tant en la part presencial com en l’on-line i solucions pràctiques, creatives i segures.

Esperem haver deixat una empremta positiva en la seva vida laboral i Agraïm a OPROCAT   la confiança dipositada en el nostre saber fer.