JOSÉ PINTALUBA Y CIA, S.L. CLÍNICA SAGRADA FAMÍLIA, S.A. i  han confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte:

LES OBRES DE REFORMA DELS QUIRÒFANS 1, 2, 3, 4, 5, 6 I 7 DE LA CLÍNICA SAGRADA FAMÍLIA DE BARCELONA

 L’actualització i reforma interior dels quiròfans existents a la Clínica Sagrada Família ha calgut realitzar-los en tres fases diferenciades i determinades en espai i  en temps per tal de que es mantingués el nivell d’operacions quirúrgiques, així dons la complexitat ha estat en la coordinació d’activitats empresarials amb el servei d’explotació i manteniment de la pròpia clínica, el servei de quiròfans i la pròpia obra.

 e-SCENTIA ha realitzat les tasques de coordinació de seguretat i salut de les obres i cal destacar com aspectes rellevants ha estat el mantenir l’espai d’obres totalment aïllat de la resta d’espais de quiròfans tot i tenir els espais comuns de passadissos. Calia un aïllament estanc al pas de sorolls, vibracions i per suposat extreure qualsevol tipus de pols i/o bacteri.

 Cal destacar la intervenció que s’ha produït per part d’e-SCENTIA en la construcció d’una passarel·la amb barana reglamentària per als posteriors treballs de conservació i manteniment i que aquests es facin disposant de proteccions col·lectives.

 Agraïm a JOSÉ PINTALUBA Y CIA, S.L. CLÍNICA SAGRADA FAMÍLIA, S.A.   la confiança dipositada en el nostre saber fer.