L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI, ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte: ARRANJAMENT PER A NOVA ZONA EDUCATIVA ALS HORTS DEL CARRER PLANELLA CRUÏLLA IRADIER.

 Els treballs van consistir en l’excavació i pavimentació de part de l’espai disponible al recinte dels horts del carrer Planella amb carrer Iradier. L’objectiu era adequar uns nous espais com a zona educativa de horts urbans. Una zona es va habilitar amb un paviment tou flexible, i una altra amb paviment de formigó i mobiliari apropiat per a la nova àrea hortícola. Així mateix, també es va fer el recobriment i pintat dels murs perimetrals del recinte, i la col·locació d’una nova barana, i l’obertura de nous accessos interiors.

 e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució dels treballs corresponents a les actuacions esmentades. Així com la coordinació i senyalització de les diferents ocupacions de l’espai d’obra i actuacions, verificant la correcta senyalització, i execució dels treballs, així com el seguiment dels procediments aprovats i descrits al Pla de seguretat i salut de l’obra.

Agraïm a L’AJUNTAMENT DE BARCELONA i al DISTRICTE DE SARRIÀ SANT-GERVASI la confiança dipositada en el nostre saber fer.