PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA S.A. ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de seguretat i salut durant l’execució del projecte MOLL CLARABOIA DE LLEVANT A LA DÀRSENA PESQUERA DEL PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

 Les actuacions realitzades son principalment la substitució de les plaques alveolars que formaven el moll tipus claraboia del moll de Llevant de Vilanova i La Geltrú, d’una longitud de 187 m, i una amplada d’uns 4 m. Les tasques principals han estat la demolició del paviment existent i retirada de plaques alveolars força deteriorades mitjançant grua autopropulsada. Posteriorment s’ha anivellat les piles per a poder recolzar les noves plaques alveolars per a conformar el moll amb el mateix sistema, i s’ha formigonat tot el conjunt donat un acabat de paviment de formigó. Finalment s’han col·locat el mobiliari de port, i les proteccions de vora.   

 Cal destacar que les actuacions realitzades per a donar pas en tot moment als molls del port, i la utilització de grua autopropulsada de gran tonatge per a evitar el pas de materials per sobre de l’edifici existent. Així mateix, s’han realitzat tots els treballs des del moll, disposant d’una línia de vida autocertificada, en la zona propera a l’aigua per a evitar la possible caiguda de treballadors quan es realitzaven treballs a la vora del moll.

 e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut verificant totes les accions necessàries per protegir els treballadors, així com als possibles vianants o usuaris del port que poguessin ser afectats per les obres, dels diferents perills que puguin derivar-se de les activitats desenvolupades, verificant la correcta protecció perimetral i senyalització, així com l’execució dels treballs, i el seguiment dels procediments descrits i aprovats al Pla de seguretat i salut de l’obra.

 Agraïm a PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA la confiança dipositada en el nostre saber fer.