LA UTE CONSERVACIÓ RONDES DE BARCELONA ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització de la formació dels seus treballadors en VIALITAT HIVERNAL.

La formació es va fonamentar en uns conceptes bàsics teòrics com l’ús de sitges de cal, sistemes de previsió, alerta i informació, la corroboració de que el nostre equip de treball disposi d’epi’s i equips de treball d’alta visibilitat en condicions adverses, etc.

 Els aspectes pràctics es van basar en el maneig segur de les màquines llevaneus, conducció en situacions de meteorologia adversa, retirada i refús de neu amb maquinària d’empenta.

 Els aspectes més bàsics i pràctics que es van compartir a més de que l’equip de treball està fortament cohesionat i la companyonia és la millor manera de fer front a les situacions adverses foren: 

  1. Aquests treballs no requereixen de velocitat sinó de control de via a mantenir i coneixement de la maquinaria en ús així com de sensibilització i educació viària de l’usuari de la via.
  2. Que cal memoritzar la carretera durant les jornades de visibilitat garantida per poder actuar de forma més segura en situacions de visibilitat baixa com en situació de nevades.
  3. Estableix punts per reconèixer mitjançant vares de colors visibles a la neu com ara el groc, sobretot en ressaltats i punts on pot haver major risc durant el pas de la màquina llevaneus.
  4. Els retrovisors, línies de separació de carrils i eixos de la carretera seran sempre les guies per a l’actuació correcta de forma que sempre cal controlar-los i serviran com a elements de correcció de l’actuació.

 En aquest tipus de situació és importantíssima la col·laboració dels usuaris de la via als que se’ls demana que no abandonin el vehicle enmig de la mateixa doncs ens perjudica a tots i sobretot als vehicles que actuen en emergència, bombers, ambulàncies, serveis de protecció civil als que com a mantenidors de la via no podrem ajudar com voldríem.

Per últim prudència a tope!

Des d’e-SCENTIA esperem haver deixat una empremta positiva en la vida laboral de tots els assistents a la formació i que ho posin en pràctica per al bé de tots els que fem ús d’aquestes vies de comunicació.

Agraïm a la UTE CONSERVACIÓ RONDES DE BARCELONA. la confiança dipositada en el nostre saber fer.