Quan es parla de manteniment de carreteres es pensa bàsicament en l’estat del paviment i la resta d’elements de seguretat passiva que envolta la via, però un dels elements més importants és el manteniment de l’arbrat que es troba dintre de l’àmbit de la carretera i el motiu és molt senzill, tan important és la seva presència, ja que està comprovat que millora la visualització del traçat de la via, regula de velocitat de circulació de la via fent-la més segura i molts altres aspectes que fan que la plantació d’arbrat ja no sigui pura estètica. Per altra banda, cal realitzar un manteniment d’aquest arbrat per a que no siguin un risc extra a la conducció dons són uns éssers vius en un espai on sofreixen bastant estrès i per a que ens ajudin cal ajudar-los. En aquesta línia hem creat juntament amb la UTE Conservació Rondes i Doctor Árbol, tres mòduls formatius distribuïts en 50% teoria i 50% de pràctica que han posat la cirereta dels cursos per empreses del 2018.

El primer bloc ha consistit en  conèixer la biologia bàsica arbòria per a assolir una correcta poda dels arbres, les habilitats que s’han volgut transmetre han estat:

 • Conèixer el cicle anual dels arbres
 • Anatomia arbòria
 • Reconeixement dels principals teixits Nocions d'estructura arbòria
 • Principals treballs de manteniment. Fonament de poda (nivell avançat)
 • Podes específiques per a casos concrets
 • L'estructura arbòria i els models de creixement

 En moltes vies urbanes, les palmeres s’han utilitzat com a element de separació a les mitjanes que separen els sentits de circulació, en el cas de les Rondes això succeeix a les B-10 principalment, és per això que un dels mòduls ha estat dedicat en exclusiva a les palmeres:

 El cicle anual de les palmeres.

 • Anatomia de la palmera.
 • Reconeixement dels principals teixits Nocions d'estructura.
 • Principals treballs de manteniment.
 • Fonament de poda (nivell avançat)
 • Podes específiques per a casos concrets

 La maquinària més utilitzada per aquestes feines és la motoserra i és per això que per finalitzar el cicle formatiu s’ha realitzat tota una jornada per a:

 • Repasar l’us adequat de la motoserra a nivell de terra
 • Abatiment dels arbres des del terra
 • Ús de la motoserra en alçada
 • Epi’s que cal utilitzar
 • Bones pràctiques en el manteniment de la motoserra
 • Identificació de situacions de perill i prevenció d’aquestes situacions per a que no apareguin i/o disposició de mesures preventives