ITS PARTNER OUTSOURCING BUSINESS SOLUTIONS, S.L, ha confiat en e-SCENTIA per a la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució del projecte: D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA D’UN LOCAL EXISTENT A L’AVINGUDA CERDANYOLA 79-81, SANT CUGAT, BARCELONA.

 El projecte  de la reforma d’uns locals existents que donen a la façana del carrer Orient, ha consistit en habilitar i adequar el local amb noves instal·lacions d’electricitat, aire condicionat, sanejament i telecomunicacions, així com també nova distribució interior, fusteria i acabats, per donar lloc a les oficines de l’empresa ITS Partner S.L.

e-SCENTIA ha participat en la Coordinació de Seguretat i Salut i gestió CAE de les diferents empreses contractistes, en aquest projecte de reforma i rehabilitació d’espais, aportant un control de gestió i organització, en matèria de seguretat i salut.

Quan a serveis, s’ha de destacar les reunions de coordinació d’activitats empresarials entre els diferents contractistes principals concurrents en el mateix centre de treball, amb la finalitat de gestionar la delimitació i identificació dels espais, zones d’aplec, camins i vies d’accés a les instal·lacions, així com també identificació dels riscos que poden generar l’afectació per concurrència d’activitats, proposant les corresponents mesures preventives a adoptar per les empreses que comparteixen espais de treball i marcant prioritats, en resum planificant i coordinant la prevenció de l’obra.

Un dels nostres objectius ha estat que hi hagués un compromís de totes les parts, sobre respectar i portar a terme una cultura preventiva col·laborativa, amb l’objecte de procurar el benestar dels treballadors.

 

e-SCENTIA Safety Culture