L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI, ha confiat amb e-SCENTIA per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte: “OBRES ARRANJAMENT VORERA CARRER ROSARI, ENTRE NENA CASAS I CASTELLNOU AL DISTRICTE SARRIÀ SANT GERVASI”

Aquestes obres es realitzaren en el districte de Sarrià-Sant Gervasi, concretament al carrer Rosari, entre les travesseres del carrer Nena Casas i el carrer Castellnou.

El projecte executat va sorgir principalment per la voluntat de millorar l’accessibilitat dels usuaris de la via pública, proposant la renovació del paviment de la vorera, substitució de vorades i rigoles, així com adaptar els passos de vianants en els encreuaments, a la normativa vigent. A més s’han reposat els guals per a vehicles, construït nous escocells i s’han canviat les reixes dels embornals no homologats.

e-SCENTIA ha participat en la Coordinació de Seguretat i Salut en aquest projecte de millora d’accessibilitat de la via pública. Pel que principalment s’ha gestionat la coordinació d’activitats empresarials, com empresa externa per a gestionar concurrència d’activitats. En aquest àmbit s’ha gestionat la delimitació dels accessos, aplec de material, pas de vianants i manteniment d’ordre i neteja. Al tractar-se d’un carrer molt concorregut de doble sentit, s’ha optat per realitzar l’execució per trams longitudinals, per afectar el menys possible al trànsit vial. En cada fase, s’ha realitzat el tancament viari corresponent i el condicionament de l’accés de vianants, als diferents establiments comercials, així com als propis habitatges, mitjançant les proteccions col·lectives.

 Agraïm a L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI, la confiança dipositada en el nostre saber fer.

e-scentia safety culture