FACERAS, S. L, ha confiat a e-SCENTIA per a la Realització dels Treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució del projecte: INSTAL·LACIONS DE COBERTA VERDA AL CARRER Llauder, BARCELONA.

 El projecte d'enjardinament de Cobertes planes, va suposar un àmbit d'actuació entre 4 blocs d'edificis ubicats, entre els carrers: Llauder 1, Isabel II 10, Reina Cristina 5 i Reina Cristina 7.

 Aquest projecte ha pretès aportar un gra de sorra en la millora de l'edificació convencional, de la mà de tècniques sostenibles que respectin el medi ambient, construint pulmons regeneradors d’aire, és a dir, més zones verdes que, aportin aire net a la ciutat i contribueixin a reduir les emissions de CO2, així com també l'aprofitament de les energies renovables amb la instal·lació de plaques solars.

Per realitzar aquest treball, s'ha fet diferents estudis de l'estructura, resistència i capacitat portant de l'edifici, i s'ha donat seguiment als diferents sistemes i processos d'aïllament i col·locació de les diferents instal·lacions i capes tècniques.

 e-SCENTIA ha participat en la Coordinació de Seguretat i Salut en aquest projecte de millora del medi ambient, mitjançant tècniques sostenibles d'enjardinament de cobertes planes. Pel que principalment s'ha gestionat coordinació d'activitats empresarials, entre les diferents contractistes principals que, han concorregut en activitats en el mateix espai de treball, com són instal·lacions, tractaments biocides, obra, jardineria i els propis inquilins de l'immoble.

S'ha tingut especial cura amb el risc de caiguda en alçada, que existia en el propi espai amb motiu de l'alçada de les baranes existents a la coberta que no cumplien la norma, de manera que des de l'inici d'obra s'han col·locat xarxes horitzontals en tots els patis de llums. Els tractaments amb biocides han suposat, gestions de l'accés de personal i material de manera segura per lloc assenyalat i delimitat per a tal efecte, control i prohibició en tot moment de l'accés a tercers. Els treballs de càrrega i descàrrega, s'han realitzat amb l'ajuda mecànica i s'ha controlat l'ús dels EPI reglamentaris, l'ordre i la neteja en tota l'obra.

  Agraïm a FACERAS, S. L, la confiança dipositada en el nostre saber fer