En el teu municipi es produeix un risc especial?

Per a poder saber-ho, pots consultar-ho a la web específica de cada un dels plans especials de la teva comunitat autònoma, o consúltar-nos-ho a nosaltres.

 

 

e-SCENTIA podem assessorar-te en la redacció del teu Pla d'Actuació Municipal, per minimitzar els efectes que els riscos especials poden produïr sobre el teu municipi, i complir amb la legislació vigent.