Quan hem de muntar una bastida, sempre ens falta material d’una banda, i ens sobre de l’altra, o bé, no sabem on hem de col·locar les diferents peces que ens aporta el llogater o no disposem ni del manual d’instruccions de muntatge.

      
 

Des d’e-SCENTIA, us proposem un curs, amb una durada de 35 hores  pretén donar els coneixements, les habilitats i les destreses necessàries per muntar, desmuntar, emmagatzemar i conservar


El curs inclou els coneixements teòrics som ara els diferents sistemes de bastida; la importància de l’equip humà i les eines i equips d’ús freqüent; les proteccions i els aspectes ergonòmics; primers auxilis i muntatge, desmuntatge i transformació de bastides, torres fixes i mòbils i torres d’accés; com els coneixements pràctics, que s’han de posar de manifest en les hores de muntatge i desmuntatge de les diferents bastides.diferents sistemes de bastides, desenvolupant aquestes activitats complint amb les normes de seguretat establertes, en adaptació al RD 2177/2004.

La nostra avaluació final inclou una proba teòrica i una altra pràctica que garanteixi que els treballadors que fan la formació amb e-SCENTIA, poden assolir un muntatge correcte i segur de la bastida.