l’INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL DE BARCELONA ha convidat a e-SCENTIA com empresa especialitzada en coordinació de seguretat i salut i assessoria en prevenció per les obres de construcció per a explicar als seus alumnes i professors les peculiaritats de:

LA SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Normativa que la regula i els agents diferenciadors:

  • El recurs preventiu
  • El coordinador de seguretat i salut

e-SCENTIA ha fet una pinzellada per a que l’alumnat dels Cicles Formatius de Grau Superior sobre prevenció de riscos professionals s’apropin a la realitat de la prevenció en les obres de construcció, i obrir-los un nou ventall d’oportunitats un cop acabar el cicle.

Un dels objectius era donar a conèixer els punts diferenciadors de la prevenció en les obres de construcció com ara la coactivitat i com resoldre-la.

S’han destacat també les figures del recurs preventiu i el coordinador de seguretat i salut pel valor afegit d’aquests càrrecs dintre de la fase d’execució de les obres.

Agraïm a l’INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL DE BARCELONA, la confiança dipositada en el nostre saber fer.