L’AJUNTAMENT DE BARCELONA,DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució del projecte: ARRANJAMENT VORERA MUNTANYA DE CARRER ROMÁN MACAYÁ ENTRE PL ALFONS COMÍ I LLEÓ XIII

e-SCENTIA ha intervingut en la coordinació de seguretat i salut de l'obra de reforma del carrer Román Macaya entre la plaça d'Alfons Comí i carrer Lleó XIII. L'actuació ha consistit en la renovació de vorera, escocells i vorades, disposant així d'un espai de circulació més còmode per als vianants.

Durant els treballs de coordinació s'ha tingut molt en compte els riscos a tercers, creant-se un pas provisional per a vianants amb "New Jerseis" de formigó que els protegien del trànsit rodat, i trams d'accés de vehicles d'obra i maquinària que s'han realitzat amb peces de plàstic farcides d'aigua per poder garantir l'accés al recinte de treball. S'ha permès sempre el pas segur dels veïns als seus habitatges i aparcaments.

Agraïm a AJUNTAMENT DE BARCELONA,DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI la confiança dipositada en el nostre saber fer.