ESTUDI JAUME PONS ARQUITECTURA ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució del projecte REFORMA DE INTERIOR DE LOCAL FOTO COLECTANIA AL PASSEIG PICASSO 14 BARCELONA

e-SCENTIA ha realitzat la coordinació de seguretat i salut de la reforma integral de l'interior d'un local on s'ubicarà una nova seu la Fundació Foto Colectania. És una entitat privada sense ànim de lucre que es va inaugurar a Barcelona l'any 2002 i té com a finalitat difondre la fotografia.

Entre les actuacions a realitzar destaca la restauració, per un equip de fusters, d'antics mobles de fusta que es reutilitzaran en aquesta nova seu.

Durant els treballs de reforma ha estat necessari coordinar els diferents subcontractistes, fusters, electricistes, paletes, etc, que treballaven al mateix temps i en un lloc reduït. Establint pautes treballs encaminades a eliminar els possibles riscos que poguessin sorgir per la concurrència.

Agraïm a ESTUDI JAUME PONS ARQUITECTURA  la confiança dipositada en el nostre saber fer.