CORP EDIFICACIONS SL ha confiat en e-SCENTIA per la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució del projecte: ENDERROC DE L’EDIFICI ENTRE MITGERES DEL CARRER SAGUÉS 8-12 I 2-6 A BARCELONA

e-SCENTIA ha realitzat la coordinació de  seguretat i salut de la demolició total d’un edifici sense ús situat entre mitjaneres, i ubicat entre els carrers Sagués i Travessera de Gracia a Barcelona.

La zona és un entorn residencial d’alta densitat, amb un contorn urbanístic ordenat. L’edifici, d’estructura de formigó i metàl·lica, disposava de quatre plantes més el soterrani.

El primer pas a realitzar fou el desmuntatge de les instal·lacions i l’evacuació de mobles de l’interior. Al ser un edifici en mitjanera amb altres construccions, van ser necessaris uns treballs previs de demolició manual per executar la desconnexió amb els edificis confrontats. En aquesta primera fase es va prestar especial atenció a totes les possibles afeccions que es podien generar a les construccions veïnes, així com als riscos dels propis treballadors amb el muntatge de xarxes verticals i ús de línies de vida.

Els treballs posteriors consistiren en la demolició mecànica amb maquinària pesada, gestionant les afeccions al trànsit de vehicles i vianants amb el tall de carrers i passos provisionals segurs.

Per evitar l’afectació de la pols als veïns es van realitzar regs continus sobre les estructures a demolir.

Agraïm a CORP EDIFICACIONS S.L.   la confiança dipositada en el nostre saber fer