L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució del projecte AMPLIACIÓ DEL BÚLDER EXISTENT AL PARC DE CAN MERCADER. CORNELLÀ DE LLOBREGAT

e-SCENTIA ha realitzat la coordinació de seguretat i salut de l’ampliació i millora de les instal·lacions existents al parc Can Mercader per a la pràctica de l’escalada. Per aquest motiu s’amplia el Búlder i es repara el rocòdrom existent.

Durant els treballs de reforma i ampliació ha estat necessari coordinar als diferents subcontractistes, fusters, electricistes, etc... que treballaven al mateix temps i en un lloc reduït, juntament amb l’activitat de tercers usuaris de les instal·lacions.

En aquest aspecte també cal destacar que no només s’ha realitzat un espai segur per a la pràctica Esportiva sinó que també s’han tingut en compte les posteriors actuacions de conservació i manteniment.

Agraïm a AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT  la confiança dipositada en el nostre saber fer.