AJUNTAMENT DE BARCELONA,DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI ha confiat en e-SCENTIA per a la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució del projecte: Arranjament vorera carrer Rosales entre carrers Calatrava i Escoles Pies banda muntanya.

e-SCENTIA ha realitzat la coordinació de seguretat i salut de l'obra de reforma del carrer Rosales entre els carrers Calatrava i Escoles Pies, costat muntanya. L'obra ha consistit en renovar les voreres, vorades i escocells.

Els treballs s'han desenvolupat en un carrer obert al trànsit, pel que ha estat necessari instal·lar un pas de vianants a força de "New Jerseis" de formigó. En tot moment s'ha garantit l'accés dels propietaris als seus habitatges i garatges mitjançant passos segurs i garantint la mobilitat del vianant.

Agraïm a AJUNTAMENT DE BARCELONA,DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI la confiança dipositada en el nostre saber fer.