PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució del projecte Reparació del moll tester del Port de la Selva.

e-SCENTIA ha realitzat la coordinació de seguretat i salut en les obres de reparació del Moll Tester del Port de la Selva. El projecte ha consistit en reparar descalços, segellat d'esquerdes, farcits amb formigó ciclopi, execució de micropilots i nous paviments on estaven defectuosos. Treballs encaminats a mantenir en òptimes condicions el moll.

Es va procedir a aïllar la zona d'obra de les pròpies activitats portuàries i del trànsit rodat limítrof, mitjançant tanca i senyalització. Els treballs subaquàtics han requerit de desenvolupar un apartat molt detallat sobre l’activitat dintre del Pla de Seguretat i Salut i on els bussos han seguit tota la normativa existent en matèria preventiva, exemples molt específics com al formació, senyalització de la seva presència a vaixells, sistemes de salvament, etc.

Agraïm a PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  la confiança dipositada en el nostre saber fer.