Barcelona Circle de l’Aigua SA ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució del projecte: SEGREGACIÓ DE SET FONTS DE  BEURE A BARCELONA.

e-SCENTIA ha intervingut en la coordinació de Seguridad i Salut de l’obra consistent en la segregació de fonts de beure de la xarxa existent d’espais verds per a poder garantir el subministrament 24 hores que abans no es realitzava. Per aquest motiu s’han realitzat noves canalitzacions d’aigua potable en voreres i parcs.

Els treballs de coordinació de seguretat i salut han emfatitzat en aquells aspectes de seguretat a tercers, tals como tanques, passos provisionals i aplecs, per poder garantir la seguretat de vianants i veïns

Agraïm a Barcelona Cicle de l’Aigua SA  la confiança dipositada en el nostre saber fer.