INICIATIVA CAN BATLLÓ, S.L.  ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució durant l’execució del projecte: PROJECTE EXECUTIU D’EDIFICI PLURIFAMILIAR D'HABITATGES CONCERTADES, APARCAMENT I PISCINA. CARRER PARCERISA, 20. BARCELONA

La construcció desenvolupada tracta del projecte de nova construcció d'un edifici plurifamiliar amb 130 habitatges, aparcament, trasters i piscina.

Es projecta un edifici amb façana al carrer Parcerisa i el Parc urbà de Can Batlló, format per dues plantes soterrani, planta baixa, dotze plantes pis, i coberta plana, seguint un esquema de:

PB + 4, PB + 6, PB + 8 , PB + 10 i PB + 12.

L'edificació es projecta recolzada en la mitgera veïna pel Carrer Parcerisa, i mantenint les Alineacions obligatòries en aquest mateix carrer, alliberant-se el pas públic sota edificació, segons el que preveu el Pla de millora urbana.

Les plantes soterrani es destinen a aparcament - 181 places- i 84 trasters.

Edificació, disposa de 2 zones comunitàries i piscina sobre les cobertes, aprofitant la volumetria esglaonada del conjunt.

e-SCENTIA desenvolupat les tasques de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra verificant que els processos constructius des del punt de vista de la seguretat i salut eren els correctes i s’implantaven i es feia ús de manera segura i seguint les indicacions del Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

Cal destacar les actuacions de les pantalles amb llots bentonítics per la construcció de la fonamentació profunda que conformarà a posteriori els aparcaments soterranis de l’edifici. Garantir un espai ordenat durant aquesta fase inicial ha fet créixer tota la construcció amb la mateixa disciplina de treball endreçat i net, una de les bases essencials de la prevenció en obres de construcció.

Agraïm a INICIATIVA CAN BATLLÓ, S.L.  la confiança dipositada en el nostre saber fer.