El passat 6 de març es va conformar un Acord polític per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona. S’acorda adoptar un seguit d'iniciatives per part de la Generalitat de Catalunya, amb el consens de la resta d’administracions, on es destaca les restriccions de circulació, en l’àmbit 40, a les vies de competència de la Generalitat. A grans trets, es destaca que els vehicles afectats seran les furgonetes (N1) anteriors a Euro 1 i les turismes (M1) Euro 1 i anteriors a Euro1. Els horitzons aplicació són desembre 2017, en episodis de contaminació i 2019, de manera permanent. L’acord també contempla el conjunt d’accions proposades al “Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica” aprovat al 31 de Gener de 2017 per l’AMB.

El Consell de Municipis Metropolitans per a la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica, va refermar el compromís en la lluita contra la contaminació atmosfèrica a través de la conformitat al “PROGRAMA METROPOLITÀ DE MESURES CONTRA LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA”. Aquest programa es va aprovar al Consell Metropolità, el passat 31 de gener, a partir de les competències pròpies de l’AMB i de la coordinació amb les accions dels 36 Ajuntaments del territori. Es tracta d’un contundent paquet de mesures transversals destinat a rebaixar notablement el nivell de contaminació atmosfèrica que representa un pas més de l'administració metropolitana per millorar la qualitat de l'aire a la metròpolis. Aquest programa té un pressupost total de 46 milions d'euros per al període 2016 - 2019 i que es concretarà en l'aplicació de 33 mesures.

e-SCENTIA ha col·laborat en els treballs de redacció de l'estudi de Seguretat i Salut i en la Coordinació de Seguretat i Salut en els treballs de l’actuació de col·locació dels senyals de restricció de pas a les Zones de Baixes Emissions En Episodis de Contaminació, i que permet donar cobertura a les restriccions de circulació en l’entorn de rondes a partir de desembre de 2017.

L’espai de Zones de Baixes Emissions en l’entorn de rondes afectat per aquesta restricció abasta 95 km2, contempla el terme municipal de Barcelona (excepte la Zona Franca-Industrial, Tibidabo i Les Planes), tot el municipi de l’Hospitalet de Llobregat, les àrees de Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat que es troben dintre de rondes i la major part del municipi de Sant Adrià de Besòs (L’àmbit comprès en tot l’àmbit de les rondes: B-10, B-20 i una part de la C-32).

Els treballs han finalitzat amb èxit la nit del 29 al 30 de novembre, podent assolir el repte de posta en marxa de les restriccions quan s'activi l'alerta.

Agraïm a l'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA la confiança dipositada en el nostre saber fer.