EL GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES DE BARCELONA ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització del Curs de desenvolupament de treballs amb AMIANT.

Tal i com marca el RD 396/2006, els treballs amb amiant son unes tasques amb un risc greu per a la salut dels treballadors i per tant obliga a l’empresa a establir una sèrie de mesures preventives per a minimitzar aquests riscos, entre d’altres l’obligatorietat de formar específicament als seus treballadors sobre els riscos i procediments a seguir en els treballs amb amiant.

En general caldrà desenvolupar protocols complexes i específics per a cada una de les situacions on s’hagi de retirar l’amiant i coordinar diferents tècniques i procediments de treball.

Hem aconseguit realitzar un curs molt participatiu i interessant. mitjançant el contingut del mateix, en  normativa, en procediments, els casos pràctics i les situacions comentades que han estat resoltes amb èxit.

Esperem haver deixat una empremta positiva en la seva vida laboral i agraïm al GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES DE BARCELONA   la confiança dipositada en el nostre saber fer.