CORP EDIFICACIONA, S.L.  ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució durant l’execució del projecte: PROJECTE EXECUTIU D’EDIFICI PLURIFAMILIAR D'HABITATGES LOCALS I APARCAMENT AL C. STA. EULALIA, 177 D’HOSPITALET.

La construcció és un edifici aïllat amb façana al carrer Sta. Eulàlia cantonada Cooperativa, format per dues plantes soterrani, planta baixa, cinc plantes pis i coberta plana.

e-SCENTIA desenvolupat les tasques de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra verificant que els processos constructius des del punt de vista de la seguretat i salut eren els correctes i s’implantaven i es feia ús de manera segura i seguint les indicacions del Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

Cal destacar en la fase final dels treballs com són la col·locació de tendals on no hi pot haver cap afectació a la façana s’han pres mesures preventives a l’alçada de la situació, disposant de línies de seguretat verticals, garantint la formació dels treballadors, creant un procediment específic per aquestes feines i garantint l’ús dels epi’s necessaris així com la presència del recurs preventiu en aquesta actuació han estat fonamental per a l’èxit de les tasques.

Agraïm a CORP EDIFICACIONS, S.L.  la confiança dipositada en el nostre saber fer.