CORP EDIFICACIONS SL ha confiat a e-SCENTIA per a la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut durant l'execució del projecte CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR D'HABITATGES A L'AV BARCELONA 97. Sant Joan Despí

e-SCENTIA ha realitzat la coordinació de seguretat i salut durant l'execució d'un edifici plurifamiliar amb 25 habitatges. S'ha construït un bloc aïllat amb façanes al carrer Extremadura i Avda de Barcelona 97 a Sant Joan Despí, format per planta baixa, cinc plantes pis, àtic i coberta plana.

A la Planta Baixa es situen l'accés de vianants a habitatges i l'aparcament, 3 habitatges, espai reserva escombraries i espais comunitaris.

La comunicació vertical de l'edifici es realitza mitjançant un nucli vertical format per l'escala i ascensor a cada escala. Ascensor practicable que comunica totes les plantes.

La planta baixa es distribueix en 3 habitatges, la planta 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª es distribueixen en 4 habitatges per planta, la planta àtic es distribueix en 2 habitatges, i la planta coberta dóna accés a zona estenedors i instal·lacions.

Durant els treballs de construcció s'ha posat especial interès tant en la bona instal·lació de les proteccions col·lectives (xarxes verticals, horitzontals i baranes) com el manteniment de les mateixes en perfecte estat de col·locació i ús. La coordinació entre els diferents subcontractistes que treballaven en un espai reduït i simultàniament, ha estat una altra de les activitats a dur a terme per part de la coordinació de seguretat i salut

Agraïm a CORP EDIFICACIONS SL la confiança dipositada en el nostre saber fer.