Les obres contemplen la urbanització de l’entorn de la granja de La Ricarda de manera que s’integra una part en la via pública municipal, i una altra part en el perímetre exterior i accessos de l’interior del recinte tancat de la pròpia granja per a poder fer ús de les instal·lacions municipals.

 e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució dels treballs corresponents a les actuacions.  La gestió del espais de circulació per a vehicles i accessos Als diferents carrers, i la circulació de vianants, verificant la correcta senyalització i protecció de la zona d’actuació. Coordinant l’activitat amb altres obres que es realitzaven a l’interior de la Granja de forma simultània.

 S'han pres totes les accions necessàries per protegir els treballadors, i les possibles persones que transitin per les diferents àrees i els seus voltants, de tots els perills que puguin derivar-se de les activitats desenvolupades, verificant la correcta senyalització, i execució dels treballs, així com el seguiment dels procediments aprovats i descrits al Pla de seguretat i salut de l’obra.

 Agraïm a l’Ajuntament del Prat de Llobregat   la confiança dipositada en el nostre saber fer.