L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució del projecte: PROJECTE DE MILLORES DE L’ESCOLA SALVADOR ESPRIU, SITUADA AL CARRER SANT JOAN NÚM. 10, DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, BARCELONA.

Les obres han consistit en una sèrie d’intervencions puntuals a l’edifici com a conjunt de millores en quan a l‘envoltant i les instal·lacions fonamentalment.

En quan a l’envoltant exterior, s’ha substituït la totalitat de la fusteria exterior que era d’origen, per una nova fusteria d’alumini anoditzat amb vidre laminat amb càmera i noves persianes amb aïllament, com a millora tèrmica de la totalitat de l’edifici.

A l’interior, s’han substituït totes les portes existents de les aules, amb un nou pany i clau mestrejada. La resta de les aules s’han reparat les que estan en mal estat i s’han pintat igual que les noves i substituint-se els panys per nous amb clau mestrejada.

Es reformen els banys de l’edifici que no s’havien reformat, i es crea un bany adaptat a la planta baixa.

En quan a les instal·lacions d’il·luminació es substitueixen totes per LEDS, i es crea més il·luminació a les aules.

Al sistema de calefacció es substitueixen totes les bombes, els circuits i els radiadors existents, modificant els circuits actual. 

e-SCENTIA ha desenvolupat les tasques de coordinació de seguretat i salut entre les obres de construcció i les pròpies de l’escola en la seva fase d’activitats d’estiu. Els riscos específics propis dels treballs de conservació i manteniment d’edificis en funcionament.

Agraïm a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  la confiança dipositada en el nostre saber fer.