L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte: RETIRADA DE PLAQUES FRANQUISTES I REPARACIÓ DE FORATS I REVESTIMENT DE FAÇANES DEL EDIFICI EN CAS NECESSARI, AL DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI.

 L’actuació consistí en el la retirada d’una sèrie de plaques instal·lades a edificis construïts durant el període franquista, ja concertades amb els propietaris de les comunitats per a la seva retirada. L’extracció es realitzà de forma manual amb l’ajut d’escales manuals  i mitjans auxiliars d’elevació, i en cas necessari es realitzava la reparació del tram de façana afectat per la placa de la mateixa manera.

 e-SCENTIA a contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució dels treballs corresponents a les actuacions esmentades. Així com la coordinació i senyalització de les diferents ocupacions de l’espai d’obra i actuacions, verificant la correcta senyalització, i execució dels treballs, així com el seguiment dels procediments aprovats i descrits al Pla de seguretat i salut de l’obra.

 Agraïm a L’AJUNTAMENT DE BARCELONA i al DISTRICTE DE SARRIÀ SANT-GERVASI la confiança dipositada en el nostre saber fer.