L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI, ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte: TRACTAMENT D’HUMITATS I CANVI DE REVESTIMENT I SÒCOL A LA FAÇANA DEL CASAL CAN FÀBREGAS.

 Els treballs van consistir en el repicat de la façana exterior de planta baixa i demolició de sòcol, i el posterior revestiment i pintat de la planta baixa de la façana del casal i nou aplacat de sòcol de pedra. L’actuació va requerir del desplaçament provisional de la rampa d’accés al centre, i cobriment de bastida amb lona en el procés de repicat.

 e-SCENTIA a contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució dels treballs corresponents a les actuacions esmentades. Així com la coordinació i senyalització de les diferents ocupacions de l’espai d’obra i actuacions, verificant la correcta senyalització, i execució dels treballs, així com el seguiment dels procediments aprovats i descrits al Pla de seguretat i salut de l’obra, minimitzant l’afectació a vianants, usuaris i vehicles.

 Agraïm a L’AJUNTAMENT DE BARCELONA i al DISTRICTE DE SARRIÀ SANT-GERVASI la confiança dipositada en el nostre saber fer.