L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI, ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte: INSTAL·LACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE LA SENYALITZACIÓ PER A VIANANTS DEL BARRI DE SANT GERVASI-GALVANY, I DEL BARRI DEL PUTXET I EL FARRÓ.

 L’actuació va consistir en el subministrament i col·locació de senyalització per a vianants a diferents voreres dels barris indicats, senyalitzant direccions i espais singulars dels barris amb pilars amb banderoles, o amb plànols de la zona. Es realitzava la perforació del paviment amb corona, i seguidament s’introduïa el pal amb la senyal muntada prèviament al costat.

 e-SCENTIA a contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució dels treballs corresponents a les actuacions esmentades. Així com la coordinació i senyalització de les diferents ocupacions de l’espai d’obra i actuacions, verificant la correcta senyalització, i execució dels treballs, així com el seguiment dels procediments aprovats i descrits al Pla de seguretat i salut de l’obra.

 Agraïm a L’AJUNTAMENT DE BARCELONA i al DISTRICTE DE SARRIÀ SANT-GERVASI la confiança dipositada en el nostre saber fer.