PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA S.A. ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de seguretat i salut durant l’execució del projecte D’URBANITZACIÓ DEL MOLL DE LA RIBERA: PLAÇA DEL PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

 Les actuacions realitzades son principalment la reurbanització de 13.635 m2 entre plaça, parterres i vials, i la instal·lació de nou enllumenat, drenatge de la plaça, i construcció de grades vora el mar, així com la creació de parterres enjardinats amb el corresponent sistema de rec. Ha calgut realitzar demolició de paviment existent i canalització de serveis per a les noves instal·lacions. Finalment s’ha dotat de mobiliari urbà a la plaça, i diferents materials de paviments. Així mateix s’han adequat els passos de vianants d’accés a la nova plaça.   

 Cal destacar que les actuacions realitzades per a donar pas en tot moment als molls del port per mantenir-ho en actiu, així com la substitució de l’edifici d’oficines del varador a una nova ubicació, la retirada de la torre d’il·luminació existent, i per últim el trasllat del monument als pescadors.

 e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut verificant totes les accions necessàries per protegir els treballadors, així com als possibles vianants o usuaris del port que poguessin ser afectats per les obres, dels diferents perills que puguin derivar-se de les activitats desenvolupades, verificant la correcta protecció perimetral i senyalització, així com l’execució dels treballs, i el seguiment dels procediments descrits i aprovats al Pla de seguretat i salut de l’obra.

 Agraïm a PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA la confiança dipositada en el nostre saber fer.