INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ DE BARCELONA ha confiat en e-SCENTIA per a la realització de l'obra de tipus de servei durant l'execució del projecte: SUBSTITUCUÓ DE FLUORESCENTS PERA TUBS LEDS.

 Aquesta és la substitució dels tubs fluorescents existents en totes les unitats els tubs LED. incloent-hi l’eliminació dels reactors eliminació i l’adaptació de la lluminària.

El treball de coordinació de les activitats empresarials, Continuades reunions amb el servei d'explotació de l'edifici ha estat fonamental per garantir el funcionament de l'espai i l'espai de les zones obertes per al públic, com la biblioteca, espai on a més de respectar la no-coactivitat també cal  respectar les mínimes Interferencies acústiques.

e-SCENTIA ha contribuït a la coordinació de les tasques de seguretat i salut per verificar totes les accions necessàries protegir els treballadors, així com la possibles vianants o usuaris del parc que podria veure's afectats per les obres, dels diferents perills que poden derivar-se de les activitats desenvolupades, verificació de la protecció perimetral correcta i senyalització, així com l'execució de la Treball i seguiment dels procediments descrits i aprovat al pla de salut i seguretat laboral.

 Donem les gràcies a l'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ DE BARCELONA per la confiança dipositada en el nostre saber fer.