L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha confiat en e-SCENTIA per a la realització dels treballs de coordinación de seguretat i salut durant l’exercici del projecte: INSTAL.LACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ PERMANENT DE LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS A LES RONDES DE BARCELONA.

 L’objectiu de la ZBE Rondes de Barcelona és reduir la contaminació ambiental, preservar i millorar la qualitat de l’aire i la salut pública. Forma part de les accions per reduir en 15 anys un 30 % les emissions de contaminants a l’atmosfera, principalment de diòxid de nitrogen i partícules en suspensió, és per això que s’ha creat una àrea de més de 95 Km2 on es restringeix la circulació de vehicles més contaminants per protegir l’atmosfera, la salut de les persones i el medi ambient i que engloba tota la ciutat de Barcelona (excepte els barris de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes i la Zona Franca-Industrial) compresa entre la Ronda de Dalt i la Ronda del Litoral, i part o la totalitat dels municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.

 A partir de l’1 de gener de 2020, les restriccions de circulació seran permanents i la ZBE Rondes de Barcelona estarà vigent, de manera fixa, de dilluns a divendres, de 7.00 a 20.00 hores, en dies laborables, segons ho estableixi l’ordenança reguladora de la ZBE.

Aquestes darreres nits del 2019, hem treballat per a enllestir la senyalització que recorda les restriccions d’accessos als diferents municipis, ja que per on podran circular els vehicles contaminants seran La Ronda de Dalt i la Ronda Litoral, i no estarà permès, per als vehicles més contaminants, serà prendre una sortida i moure’s pels carrers de la ciutat inclosos dins la ZBE Rondes de Barcelona.

e-SCENTIA Safety Culture