L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, ha confiat amb e-SCENTIA per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte: “OBRES ORDINÀRIES DE REFORMA PER A L’AMPLIACIÓ DEL VESTIDOR DE DONES DE L’EDIFICI DE CAN GAYA A CORNELLÀ DE LLOBREGAT”

 El projecte a executar consistia en la millora interior de les dependències de la Policia Local, de l’edifici situat al c. De Joaquima Rubió i Ors, 65 a  Cornellà de Llobregat, concretament a la planta segona, amb l’ampliació del vestuari de dones i el menjador.

 e-SCENTIA ha intervingut en la Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució d’obra de reforma d’ampliació de les dependències de la Policia Local a Cornellà de Llobregat, on  principalment s’ha gestionat una correcta coordinació d’activitats amb els propis usuaris del centre Policial.  Gestionant que els accessos del personal i material, així com els espais de treball estan delimitats i senyalitzats, principalment zona de càrrega i descarrega de material, també que es mantinguessin les zones de pas netes i lliures d’obstacles i que a diari tot l’espai de treball, quedi recollit, tancat i l’apilament de materials ben subjecte, en espai condicionat i delimitat a tal efecte.

e-SCENTIA Safety Culture