L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT, ha confiat en e-SCENTIA per a la Realització dels Treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució del projecte: "POM DE LA REMODELACIÓ DELS ESPAIS URBANS DEL BARRI CIUTAT COOPERATIVA FASE 2.6"

L'objectiu d'el projecte tractava sobre la reordenació i reparació de les jardineres del carrer Lluís Companys al Barri Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat, Fase 2.6.

El procés constructiu va consistir en inicialment talar les plantes existents a les jardineres i esfondrar la part alta de la paret. Seguidament es va crear una plataforma de treball al mateix nivell de les jardineres i recolzada en un mur provisional. Un cop creada les plataformes, es va instal·lar una bastida tubular per a l'accés dels operaris en la construcció d'ancoratges i construcció de la biga de lligat de la pantalla de micropilots. Un cop acabada la pantalla de micropilons es va procedir a esfondrar i excavar les restes de jardineres i els puntals per la cara exterior.

Finalment, seguint el projecte es va fer un folre amb acer corten del parament del mur i es va urbanitzar la resta de l'àmbit.

e-SCENTIA ha participat en la Coordinació de Seguretat i Salut en aquest projecte de millora d'espais urbans. Pel que principalment s'ha gestionat una correcta coordinació d'activitats durant l'execució de les diferents fases constructives de l'obra.

- S'ha tingut especial cura amb la implantació de mesures preventives davant el risc de caiguda en alçada, com són les tanques fixes i estables en la part alta del mur i al voltant de l'perímetre de jardineres i ús d'arnès ancorat a línia de vida per a treballs provisionals de construcció de mur o col·locació de folre amb acer corten en parament de la paret.

- Es va controlar també la delimitació de tancaments i senyalització de mesures preventives, sobretot prohibit el pas a persones alienes a obra.

- Per assegurar el pas dels camions sense interrompre el trànsit habitual, es va procedir a envair un carril, delimitant l'ocupació viària amb new jerseis, llums i senyalització fluorescent per millorar la visió nocturna, prèviament es van col·locar els cartells de desviament de trànsit.

- Així com també es va tenir especial cura en la protecció dels vianants, a causa de l'alta concurrència i proximitat de l'accés veïnal, es va tenir especial cura en mantenir la delimitació i protecció d'accés a habitatges en les diferents etapes de l'obra.

Agraïm a L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT, la confiança dipositada en el nostre saber fer.

e-scentia safety culture