Un dels nostres principals objectius com a Coordinadors de Seguretat i Salut és el de coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l'acció preventiva.

Us deixem un article escrit per part del nostre equip.

Enllaç